Alle kurs
ID. 32560

Porfyrisykdommer/porphyrias

Porphyrias

29-30. jan 2019

Helse Bergen, Haukeland universitetssykehus

Skriv ut

Informasjon

Leger i spesialisering og spesialister i allmennmedisin, indremedisin, blodsykdommer, anestesiologi, gastroenterologi, gastrokirurgi, dermatologi, medisinsk biokjemi og medisinsk genetikk.