Akuttmedisin for allmennleger og legevakt (32495)

Dato: 1. jan 2018 - 1. nov 2019
Kurslokale: Norsk Sanitetsservice, Liamyrane 2, 5132 Nyborg/Bergen
Maks antall deltakere 24

Priser

Deltaker: 5 000,-

Målgruppe

Allmennleger og personell ansatt ved legevakt.

Læringsmål

Akuttmedisinske prinsipper. Her med fokus på praktiske øvelser de 2 kursdagene med mest teori på forkurset. Vi vil etter endt kurs at deltaker skal kunne utføre akuttundersøkelsen (ABCDE), primær- og sekundærundersøkelsen og vurdering av avvikende funn. Kjenne til og kunne benytte seg av triageverktøy og hastegradskategorier. Rollefordeling og samarbeid ved akuttmedisinske hendelser. Luftveishåndtering fra vanlig svelgtube til larynxtube/Igel. Avansert hjerte-lunge-redning (AHLR). Sikre at de kan bruke nødnett. Kjenne til begrepet PLIVO. Bli trygg i team og skadestedsledelse.

Innhold

Andre opplysninger

Kursarrangør er Norsk Sanitetsservice.

Kurskomite

Willy Davidsen Raa (Kursleder)
Camilla Mårstig
Torgrim Anker Jørgensen

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Obligatoriske emnekurs: 0 t, GJELDER EMNE: Akuttmedisin

Etterutdanning

Allmennmedisin: Obligatoriske emnekurs: 0 t, GJELDER EMNE: Akuttmedisin