Motiverende Intervju (MI) - Innføringskurs (32482)

Dato: 1. jan 2018 - 31. des 2019
Praktiske henvendelser: Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
Maks antall deltakere 70
Kurseier Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Målgruppe

Helse- og sosialpersonell i kommunene, NAV og spesialisthelsetjenesten.

Læringsmål

Gi deltakerne kompetanse i å forstå motivasjons- og endringsprosesser - og hvordan MI, som er en klientsentrert og målrettet samtalemetode, kan bidra til endringer på ulike områder i klientens liv. Fokus vil være å videreutvikle sin handlingskompetanse i bruk av MI, gjennom økt konsistent bruk av MI i sitt arbeid, ved å vektlegge egenaktivitet på kursdagene og innsending av egne samtaleopptak. Det er videre et mål med kurset at deltakerne vil kunne dyktiggjøre seg i å gi støtte og feedback til kolleger og andre i bruk av MI i en klinisk sammenheng.

Innhold

DAG 1

DAG 2

Kurskomite

Turid E. Antonsen (Kursleder)
Ann-Heidi Nebb (Kursleder)
Kari Danielsen (Kursleder)
Liv Salen (Kursleder)

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 12 t
Rus og avhengighetsmedisin: Valgfrie kurs: 12 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 12 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 12 t
Rus og avhengighetsmedisin: Valgfrie kurs: 12 t