Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 32481

Samhandling for et lettere liv

Informasjon

Formålet med dette nettstøtta kompetanseprogrammet er at tverrfaglig helsepersonell på ulike nivå i helsetjenesten skal få utvidet kunnskap om sykelig overvekt og hva som skal til for å få til varige endringer av levevaner. Samtidig er det et mål at ulike yrkesgrupper får en felles faglig og holdningsmessig plattform, og at dette bidrar til å lette samhandlingen i arbeidet med brukergruppen. Det nettstøtta komptanseprogrammet omhandler hovedsakelig overvekt og fedme hos voksne.