Program for Cøliaki hos barn og voksne (32434)

Mandag 12. mars

09.00 Introduksjon med kasuistikker.
09.30 Pause.
09.45 Epidemiologi og immunologi.
10.30 Pause.
10.45 Cøliaki hos barn og ungdom.
11.30 Lunsj.
12.30 Diagnostikk av voksne med cøliaki.
13.15 Pause.
13.30 Glutenfri kost.
14.00 Å leve med cøliaki.
14.30 Pause.
14.45 NCGS og de andre glutenrelaterte lidelsene.
15.15 Oppsummering.
15.30 Slutt.