Cøliaki hos barn og voksne (32434)

Dato: 12. mar 2018
Sted: St. Svithun Hotell
Påmeldingsfrist 12.03.2018
Maks antall deltakere 50

Priser

Deltaker: 2 300,-

Målgruppe

Spesialister og leger under spesialisering i allmennmedisin, barnesykdommer, fordøyelsessykdommer og indremedisin.

Læringsmål

Etter endt kurs skal kursdeltakerne ha tilegnet ferdigheter i diagnostisering, behandling og oppfølging av barn og voksne med cøliaki. De skal også ha tilegnet seg kunnskap i patologi, immunologi og epidemiologi for cøliaki, og ha tilegnet seg innsikt i og forståelse av ulike glutenrelaterte lidelser.

Andre opplysninger

Kursarrangør er Norsk cøliakiforening.

For påmelding, send e-post til post@ncf.no med kursnr, navn og fakturaadresse.

Kurskomite

Knut Erik A. Lundin (Kursleder)
Hans Christian Holm (Kursleder)
Britt U. Jacobsen
Anette Anker-Rasch Birkeland
Knut H. Peterson
Lise Friis Pedersen

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 6 t
Barnesykdommer: Valgfrie kurs: 6 t
Fordøyelsessykdommer: Valgfrie kurs: 6 t
Indremedisin: Valgfrie kurs: 6 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 6 t
Barnesykdommer: Valgfrie kurs: 6 t
Fordøyelsessykdommer: Valgfrie kurs: 6 t
Indremedisin: Valgfrie kurs: 6 t

Program for Cøliaki hos barn og voksne (32434)

Mandag 12. mars

09.00 Introduksjon med kasuistikker.
09.30 Pause.
09.45 Epidemiologi og immunologi.
10.30 Pause.
10.45 Cøliaki hos barn og ungdom.
11.30 Lunsj.
12.30 Diagnostikk av voksne med cøliaki.
13.15 Pause.
13.30 Glutenfri kost.
14.00 Å leve med cøliaki.
14.30 Pause.
14.45 NCGS og de andre glutenrelaterte lidelsene.
15.15 Oppsummering.
15.30 Slutt.