Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 32380

Bruke feedbackverktøy i rusbehandling - Nettkurs

Informasjon

  • Kjennskap til hva et feedbackverktøy er og hvorfor det kan være nyttig i rusbehandling
  • Kunnskap om QRS- og SRS-skalaene
  • Å være i stand til å benytte QRS- og SRS-skalaene i egen praksis
  • Reflektere over egen praksis
  • Føle trygghet i at feedbackverktøy er nyttig