Innføringskurs i kognitiv atferdsterapi for allmennleger (32373)

Dato: 26. jan - 23. nov 2018
Sted: Scandic Oslo City
Adresse: Europarådets plass 1
0154, OSLO

NORGE
Kurslokale: Oslo
Påmeldingsfrist 01.12.2017
Praktiske henvendelser: Norsk foren. for allmennmedisin
Maks antall deltakere 40
Kurseier Norsk foren. for allmennmedisin

Priser

Lege: 15 000,-

Temaoversikt

  1. Samling : Fredag 26. januar kl. 17-20 og lørdag 27. januar 2018 kl. 9.-15.30 Innføring i kognitiv terapi. Om depresjon Professor Egil W. Martinsen og kursledere

  2. samling Tirsdag 13. mars 2018 kl. 9-15.30 tema : Angstlidelser i allmennpraksis Professor Egil W.Martinsen

  3. samling Tirsdag 29. mai 2018 kl. 9.00- 15.30 Tema : pasienter med sammensatte lidelser og lidelser med langvarige smerter og tretthet Innleder: Psykologspesialist Elin Fjerstad og psykologspesialist Torkil Berge

  4. samling Tirsdag 11.september 2018 kl. 9.00- 15.30 Tema : Kognitiv terapi som verktøy i allmennpraksis. Erfaringsutveksling og ferdighetstrening Innledere : Kurslederene og ev. andre innledere

  5. samling Fredag 23. november kl. 17-20 og lørdag 24.november kl. 9-15.30 Tema : Repetisjon. Motiverende intervju. Eksamen. Innledere : Kurslederene og ev. andre innledere

Kurset er et samarbeid mellom Norsk forening for kognitiv terapi (NFKT) og Norsk forening for allmennmedisin ( NFA) På NFKTs sider står det mer om studieplanen for allmennleger : www.kognitiv.no

Kurset teller som emnekurs i spesialiteten i allmennmedisin med 30 poeng. Valgfrie kurs 14 poeng, totalt 60 poeng. I tillegg gis smågruppen : 16 poeng. Veiledningsgrupper i kognitiv på 4-6 deltakere etableres der det er nok deltakere lokalt, fire ( fem) møter med fire undervisningstimer hver gang. Alle viser to videoer av egne konsultasjoner. I den grad det er nok deltakere forsøker vi å holde veiledningsgruppene lokalt. Det kan derfor være lurt å få med seg kolleger fra nærområdet.

Ved spørsmål kontakt Bente Aschim. Bente.aschim@legeforeningen.no eller bentemarianneaschim@gmail.com

Andre opplysninger

Kurset er et samarbeid mellom NFA og Norsk forening for kognitiv terapi. Kursutdanningen foregår sentralt i Oslo, beskjed om kurssted kommer senere.

Tidsrom

Kurset går over ca. ett år og består av fem kurssamlinger og fire-fem veiledningsmøter i smågrupper der deltakerne viser egne videoopptak av konsultasjonssamtaler. I tillegg kommer selvstudier av anbefalt litteratur. Kurset avlsuttes med eksamen.

Kurskomite

Bente M. Aschim (Kursleder)
Sverre Lundevall (Kursleder)

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 14 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 14 t