Alle kurs
ID. 32373

Innføringskurs i kognitiv atferdsterapi for allmennleger

26. jan - 23. nov 2018

Scandic Oslo City

Skriv ut

Informasjon

  1. Samling : Fredag 26. januar kl. 17-20 og lørdag 27. januar 2018 kl. 9.-15.30 Innføring i kognitiv terapi. Om depresjon Professor Egil W. Martinsen og kursledere

  2. samling Tirsdag 13. mars 2018 kl. 9-15.30 tema : Angstlidelser i allmennpraksis Professor Egil W.Martinsen

  3. samling Tirsdag 29. mai 2018 kl. 9.00- 15.30 Tema : pasienter med sammensatte lidelser og lidelser med langvarige smerter og tretthet Innleder: Psykologspesialist Elin Fjerstad og psykologspesialist Torkil Berge

  4. samling Tirsdag 11.september 2018 kl. 9.00- 15.30 Tema : Kognitiv terapi som verktøy i allmennpraksis. Erfaringsutveksling og ferdighetstrening Innledere : Kurslederene og ev. andre innledere

  5. samling Fredag 23. november kl. 17-20 og lørdag 24.november kl. 9-15.30 Tema : Repetisjon. Motiverende intervju. Eksamen. Innledere : Kurslederene og ev. andre innledere

Kurset er et samarbeid mellom Norsk forening for kognitiv terapi (NFKT) og Norsk forening for allmennmedisin ( NFA) På NFKTs sider står det mer om studieplanen for allmennleger : www.kognitiv.no

Kurset teller som emnekurs i spesialiteten i allmennmedisin med 30 poeng. Valgfrie kurs 14 poeng, totalt 60 poeng. I tillegg gis smågruppen : 16 poeng. Veiledningsgrupper i kognitiv på 4-6 deltakere etableres der det er nok deltakere lokalt, fire ( fem) møter med fire undervisningstimer hver gang. Alle viser to videoer av egne konsultasjoner. I den grad det er nok deltakere forsøker vi å holde veiledningsgruppene lokalt. Det kan derfor være lurt å få med seg kolleger fra nærområdet.

Ved spørsmål kontakt Bente Aschim. Bente.aschim@legeforeningen.no eller bentemarianneaschim@gmail.com