Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Alle kurs
ID. 32329

Akuttmedisin for leger og annet legevaktpersonell, Sørlandet sykehus HF

25-26. apr 2018

Sørlandet sykehus HF

Skriv ut

Informasjon

Legevaktsleger og annet legevaktpersonell.