Alle kurs
ID. 31754

Ultralyd hals for Bryst- og Endokrin kirurgi

21-22. sep 2017

St. Olavs Hospital

Skriv ut

Informasjon

Leger i spesialitsutdanning og spesialister i bryst- og endokrinkirurgi.