Mer er ikke alltid bedre

Gjør kloke valg er en kampanje som tar sikte på å redusere undersøkelser og behandling som pasienter ikke har nytte av og som i verste fall kan skade.

Lege med stetoskop

Anbefalinger


Her finner du råd om prøver, tester , prosedyrer og undersøkelser som ikke alltid er nødvendig, og plager som ikke alltid skal behandles.