Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Temaartikler

Håndtering av seksuell trakassering på jobben

Høsten 2017 kom det frem historier om og opprop mot seksuell trakassering blant helsepersonell, som del av #metoo-kampanjen. Mange av disse historiene handlet om ansatte som ble utsatt for seksuell trakassering av en overordnet.
Kristin Krogvold, Espen Slettmyr, Hege Synne Rahm
25. mai 2018
En kvinne viser frem påskriften #Metoo på en skriveblokk

Som en del av Legeforeningens arbeid med slike saker, har Avdeling for jus og arbeidsliv laget en veileder for deg som tillitsvalgt på arbeidsplassen din.

Som tillitsvalgt har du en viktig rolle i å ivareta egne medlemmers interesser, og å følge med på at arbeidsgiver oppfyller pliktene sine. Partene har en felles interesse i at det er et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, med nulltoleranse for seksuell trakassering. God forståelse av egen og andres rolle i dette arbeidet er viktig.

Denne veilederen tydeliggjør rettigheter, plikter og oppgaver for de involverte i saker om seksuell trakassering.