Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Temaartikler

Veileder - Arbeidstidsplanlegging om sommeren

I januar 2018 ble Spekter og Legeforeningen enige om at legenes arbeidsplaner
skal sette opp og rullere etter et mønster basert på antallet leger i vaktsjiktet, med
mindre noe annet avtales lokalt (rullerende arbeidsplaner).
Her finner du en veileder som beskriver hvordan arbeidstidsplanleggingen kan gjøres om sommeren.
11. september 2019

Denne veilederen beskriver hvordan arbeidstidsplanleggingen kan gjøres om sommeren, i hvilken grad tillitsvalgte skal trekkes inn i arbeidet, hva som må avtales med den enkelte lege, beregning av feriepengetrekk/ feriepenger, hvilken betydning endret arbeidstid om sommeren får for legens lønn mv.