Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Lønn

Forbered deg til lønnssamtalen

Hvordan de årlige lønnsoppgjørene gjennomføres, og hvilken påvirkning den enkelte ansatte har i prosessen på sitt arbeidssted varierer. Noen forhandler lønnen sin selv, andre steder forhandler de tillitsvalgte på vegne av medlemmene. Uansett kan en lønnssamtale være en viktig arena for å påvirke din egen lønnsutvikling. Tilbakemeldingene arbeidsgiver får i lønnsamtalene kan også supplere og forsterke tillitsvalgtes beskrivelse av medlemmenes forventninger og behov.

Listen nedenfor gir en oversikt over sentrale tema du bør tenke igjennom før lønnssamtalen.