Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Jeg har fått en klage

Rådet for legeetikk

Rådet for legeetikk er Legeforeningens sakkyndige organ i spørsmål om legeetikk, og behandler klager på leger med grunnlag i Etiske regler for leger og Reglementet for Rådet for legeetikk.