Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Jeg har fått en klage

Pasient – og brukerombud

Arbeider for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet. De gir råd og veiledning om rettigheter, og følger eventuelt opp saker på pasient og brukers vegne. Når ombudet handler etter fullmakt fra pasient eller bruker, har de krav på opplysninger, tilgang på journal mv. De kan gi råd/veiledning, men uttalelsene er ikke bindende.