Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Jeg har fått en klage

HELFO (kontroll)

Helfo gjennomfører kontroller som skal bidra til at refusjonen som er utbetalt er korrekt, og at folketrygdens midler forvaltes riktig, både underveis og i etterkant av at refusjonene har blitt utbetalt. HELFO har rett til å få de opplysninger som er nødvendig for å kunne påse at refusjonskravet er rettmessig innenfor gjeldende lovgivning, jf. folketrygdloven § 21-4.

Leger som har inngått avtale om direkte oppgjør med Helfo og krever takster etter Normaltariffen, har plikt til å sette seg inn i denne, bruke takstene etter gjeldende regelverk og kunne dokumentere dette ved forespørsel. Du må dokumentere alle behandlinger/konsultasjoner for hver pasient i pasientens journal.