Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Fastlege/Avtalespesialist

Avtalespesialist

Avtalespesialister er næringsdrivende som arbeider innenfor en offentlig finansiering. Dette innebærer at avtalespesialisten både må forholde seg til regelverk knyttet til offentlig forvaltning og til den regulering som gjelder for næringsdrivende og arbeidsgivere. Selve avtalespesialistordningen er regulert på flere nivåer i lov, forskrift, sentrale avtaler og individuelle avtaler.