Fastleger Oslo

Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den norske legeforening om privat allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunen

Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Legeforeningen
16. august 2018

Fulltittel:

Rammeavtale mellom Oslo kommune og Den norske legeforening om privat allmennlegepraksis i fastlegeordningen i Oslo kommune

Avtaleområde:

Oslo kommune fastlegeordningen

Avtalemotpart:

Oslo kommune

Avtaletype

Rammeavtale

Periode:

1.7.2014 – 31.12.2015
(prolongert til 31.12.2016, se vedlegg om "Protokolltilførsel per 01.01.2016")

Nettversjon/oppdatert:

1.2. -03.08.2016