Fastleger KS Rammeavtalen

Rammeavtalen mellom KS og Den norske legeforening om allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunene

ASA 4310 – Rammeavtale fastlegeordningen KS

Periode: 1.1.13 – 31.12.14 (prolongert frem til 31. desember 2018)
16. august 2018