Lokale avtaler og lønnsforhandlinger for sykehus i Virke

Rogaland A-senter

15. august 2018

Fulltittel:

Særavtale Rogaland A-senter

Tariffområde:

Virke (HUK)

Avtalemotpart:

Rogaland A-senter (Virke)

Avtaletype

Lokal særavtale

Periode:

01.01.13 – 31.12.14

Nettversjon/oppdatert:

1.0 / 24.04.12