Lokale avtaler og lønnsforhandlinger for sykehus i Virke

Revmatismesykehuset – NKS Lillehammer

15. august 2018
Fulltittel: Lokal særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger mellom Den norske legeforening og Revmatismesykehuset as, NKS Lillehammer
Tariffområde: Virke (HUK)
Avtalemotpart: Revmatismesykehuset AS (Virke)
Avtaletype Lokal særavtale
Periode: 01.01.2016 – 31.12.2016
Nettversjon/oppdatert: 2.0 / 08.07.2016