Lokale avtaler og lønnsforhandlinger for sykehus i Virke

Østbytunet barnepsykiatriske behandlingshjem

15. august 2018

Fulltittel:

Særavtale Østbytunet barnepsykiatriske behandlingshjem

Tariffområde:

Virke (HUK)

Avtalemotpart:

Østbytunet barnepsykiatriske behandlingshjem (Virke)

Avtaletype

Lokal særavtale

Periode:

dd.mm.åå – dd.mm.åå

Nettversjon/oppdatert:

1.0 / 24.04.12