Lokale avtaler og lønnsforhandlinger for sykehus i Virke

Modum Bad

15. august 2018

Fulltittel:

Protokoll mellom Modum Bad – Gordon Johnsens stiftelse (GJS) og Den norske Legeforening avd. Modum Bad (Dnlf).

Tariffområde:

Virke (HUK)

Avtalemotpart:

Modum Bad – Gordon Johnsens stiftelse (Virke)

Avtaletype

Lokal særavtale

Periode:

01.01.2011 – 31.12.2012

Nettversjon/oppdatert:

1.0 / 27.04.12