Lokale avtaler og lønnsforhandlinger for sykehus i Virke

Martina Hansens Hospital

15. august 2018

Fulltittel:

Særavtale Martina Hansens Hospital

Tariffområde:

Virke (HUK)

Avtalemotpart:

Martina Hansens Hospital (Virke)

Avtaletype

Lokal særavtale

Periode:

dd.mm.åå – dd.mm.åå

Nettversjon/oppdatert:

1.0 / 24.04.12