Lokale avtaler og lønnsforhandlinger for sykehus i Virke

Hospitalet Betanien

15. august 2018

Fulltittel:

Særavtale Hospitalet Betanien

Tariffområde:

Virke (HUK)

Avtalemotpart:

Hospital Betanien (Virke)

Avtaletype

Lokal særavtale

Periode:

1.1.2013 - 31.12.2014

Nettversjon/oppdatert:

29.5.2013