Lokale avtaler og lønnsforhandlinger for sykehus i Virke

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus

15. august 2018

Fulltittel:

Lokal særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger Mellom Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR) og Den norske Legeforening (Dnlf) 01.01.2009-31.12.2010

Tariffområde:

Virke (HUK)

Avtalemotpart:

Haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus (Virke)

Avtaletype

Lokal særavtale

Periode:

01.01.2009 – 31.12.2011

Nettversjon/oppdatert:

1.0 / 24.04.12