Lokale avtaler og lønnsforhandlinger for sykehus i Virke

Haraldsplass

15. august 2018

Fulltittel:

Lokal særavtale for Haraldsplass diakonale sykehus AS

Tariffområde:

Virke (HUK)

Avtalemotpart:

Haraldsplass diakonale sykehus AS (Virke)

Avtaletype

Lokal særavtale

Periode:

01.01.13 – 31.12.15

Nettversjon/oppdatert:

 1.1.