Lokale avtaler og lønnsforhandlinger for sykehus i Virke

Glittreklinikken

15. august 2018

Fulltittel:

Lokal særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger mellom Den norske lægeforening og Glittreklinikken AS

Tariffområde:

Virke (HUK)

Avtalemotpart:

Glittreklinikken (Virke)

Avtaletype

Lokal særavtale

Periode:

08.06.07 – dd

Nettversjon/oppdatert:

1.0 / 26.04.12