Lokale avtaler og lønnsforhandlinger for sykehus i Virke

Diakonhjemmet

15. august 2018

Fulltittel:

Lokal særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger mellom den norske legeforening og diakonhjemmet sykehus as.

Tariffområde:

Virke

Avtalemotpart:

Diakonhjemmet sykehus as (Virke)

Avtaletype:

Lokal særavtale

Periode:

01.01.2017 – 31.12.2018

Nettversjon/oppdatert:

3.1 / 26.06.2017