Lokale avtaler og lønnsforhandlinger for sykehus i Virke

Borgestadklinikken

15. august 2018

Fulltittel:

Lokal særavtale Borgestadklinikken

Tariffområde:

Virke (HUK)

Avtalemotpart:

Borgestadklinikken (Virke)

Avtaletype

Lokal særavtale

Periode:

dd.mm.åå – dd.mm.åå

Nettversjon/oppdatert:

2.0 / 13.02.17