Lokale avtaler og lønnsforhandlinger for sykehus i Virke

Betanien sykehus (Bergen)

15. august 2018
Fulltittel: Særavtale Stiftelsen Betanien Hospital
Tariffområde: Virke (HUK)
Avtalemotpart: Betanien sykehus (Bergen) (Virke)
Avtaletype Lokal særavtale
Periode: 01.01.15 – 31.12.2016
Nettversjon/oppdatert: 2.0 / 08.07.16