B-deler i Helse Sør-Øst RHF

Sykehuset Innlandet HF og Legeforeningen

14. august 2018

Fulltittel:

Overenskomstens del B

Tariffområde:

Spekter 10

Avtalemotpart:

Sykehuset Innlandet HF – www.sykehuset-innlandet.no

Avtaletype

Overenskomst del B

Periode:

01.01. – 31.12.2018

Minimumslønn pr 01.01.18:
Med.stud. u/lisens

 

Med.stud. m/lisens
Turnusleger/LIS 1
LIS A
LIS B
LIS C
LIS D
Legespesialist
Overleger

 
Avlønnes under samme administrative lønnsmodell som helsepersonell under høyskoleutdanning.
Ved annet stillingsinnhold avlønnes vedkommende ut fra stillingens innhold.

458.500
507.500
575.500
622.500
669.000
702.900
709.000
770.625                                                                       

Nettversjon/oppdatert: