B-deler i Helse Nord RHF

Helgelandssykehuset HF og Legeforeningen

14. august 2018

Fulltittel:

Overenskomstens del B

Tariffområde:

Spekter 10

Avtalemotpart:

Helgelandssykehuset HF – www.helgelandssykehuset.no

Avtaletype

Overenskomst del B

Periode:

01.01. – 31.12.2018

Minimumslønn pr 01.01.18:
Med.stud. u/lisens
Med.stud. m/lisens
Turnusleger/LIS 1
LIS A
LIS B
LIS C
LIS D
Legespesialist
Overleger

 

I henhold til foretakets lønnspolitikk
460.000
509.000
577.000
624.000
667.500

750.000
794.200

Nettversjon/oppdatert: