Offentlige sykehus

Spekter (område 10 - helseforetak)

På denne siden finner du tariffavtaler som gjelder for leger ansatt på offentlige sykehus som er medlem av arbeidsgiverforeningen Spekter
20. september 2018