B-deler i Helse Vest RHF

Helse Bergen HF og Legeforeningen

14. august 2018

Fulltittel:

Overenskomstens del B

Tariffområde:

Spekter 10

Avtalemotpart:

Helse Bergen HF – www.helse-bergen.no

Avtaletype

Overenskomst del B

Periode:

01.01. – 31.12.2018

Minimumslønn pr 01.01.18:
Med.stud. u/lisens
Med.stud. m/lisens
Turnusleger/LIS 1
LIS A
LIS B
LIS C
LIS D
Legespesialist
Overleger

 
Avtales individuelt
458.000
509.000
578.000
624.000
669.000
696.000
711.000
783.900

Nettversjon/oppdatert: