B-deler i Helse Sør-Øst RHF

Vestre Viken HF og Legeforeningen

14. august 2018

Fulltittel:

Overenskomstens del B

Tariffområde:

Spekter 10

Avtalemotpart:

Vestre Viken HF – www.vestreviken.no

Avtaletype

Overenskomst del B

Periode:

01.01. – 31.12.2018

Minimumslønn pr 01.01.18:
Med.stud. u/lisens
Med.stud. m/lisens
Turnusleger/LIS 1
LIS A
LIS B
LIS C
LIS D
Legespesialist
Overleger

 
Avtales individuelt
456.000
507.200
577.100
623.500
670.500
708.500
710.000
787.850

Nettversjon/oppdatert: