B-deler i Helse Sør-Øst RHF

Sykehuset i Vestfold HF og Legeforeningen

Overenskomst mellom SiV HF og Den norske legeforening Overenskomst B-del
14. august 2018

Fulltittel:

Overenskomstens del B

Tariffområde:

Spekter 10

Avtalemotpart:

Sykehuset i Vestfold HF – www.siv.no

Avtaletype

Overenskomst del B

Periode:

01.01. – 31.12.2018

Minimumslønn pr 01.01.18:
Med.stud. u/lisens
T.o.m. 4 semester
F.o.m. 5 semester
Med.stud. m/lisens
Turnusleger/LIS 1
LIS A
LIS B
LIS C
LIS D
Legespesialist
Overleger

 

323.500
356.900
460.000
508.200
576.500
622.500
668.000
691.000
706.000
763.500

Nettversjon/oppdatert: