B-deler i Helse Sør-Øst RHF

Sørlandet sykehus HF og Legeforeningen

14. august 2018

Fulltittel:

Overenskomstens del B

Tariffområde:

Spekter 10

Avtalemotpart:

Sørlandet sykehus HF – www.sshf.no

Avtaletype

Overenskomst del B

Periode:

01.01. – 31.12.2018

Minimumslønn pr 01.01.18:
Med.stud. u/lisens


Med.stud. m/lisens
Turnusleger/LIS 1
LIS A
LIS B
LIS C
LIS D
Legespesialist
Overleger

 

Avlønnes i forhold til den definerte stilling og de arbeidsoppgaver som er knyttet til stillingen.

456.500
505.500
573.000
622.000
666.100
688.100
712.000
760.000

Nettversjon/oppdatert: