B-deler i Helse Sør-Øst RHF

Akershus universitetssykehus HF og Legeforeningen

14. august 2018

Fulltittel:

Overenskomstens del B

Tariffområde:

Spekter 10

Avtalemotpart:

Akershus universitetssykehus HF – www.ahus.no

Avtaletype

Overenskomst del B

Periode:

01.01. – 31.12.2018

Minimumslønn pr 01.01.18:
Med.stud. u/lisens
Med.stud. m/lisens
Turnusleger/LIS 1
LIS A
LIS B
LIS C
LIS D
Legespesialist
Overleger

 
Avtales individuelt
457.000
508.500
577.000
624.000
668.000
693 750
709.000
763.300

Nettversjon/oppdatert: