B-deler i Helse Nord RHF

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF og Legeforeningen

14. august 2018

Fulltittel:

Overenskomstens del B

Tariffområde:

Spekter 10

Avtalemotpart:

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF – www.unn.no

Avtaletype

Overenskomst del B

Periode:

01.01. – 31.12.2018

Minimumslønn pr 01.01.18:
Med.stud. u/lisens
Med.stud. m/lisens
Turnusleger/LIS 1
LIS A
LIS B
LIS C
LIS D
Legespesialist
Overleger

 

Avtales individuelt
460.500
511.500
580.000
626.700
670.000

713.000 
825.786

Nettversjon/oppdatert: