B-deler i Helse Nord RHF

Nordlandssykehuset HF og Legeforeningen

14. august 2018

Fulltittel:

Overenskomstens del B

Tariffområde:

Spekter 10

Avtalemotpart:

Nordlandssykehuset HF – www.nordlandssykehuset.no

Avtaletype

Overenskomst del B

Periode:

01.01. – 31.12.2018

Minimumslønn pr 01.01.18:
Med.stud. u/lisens
Med.stud. m/lisens
Turnusleger/LIS 1
LIS A
LIS B
LIS C
LIS D
Legespesialist
Overleger

 


Avtales individuelt
460.000
509.500
577.000
624.500
668.500
668.500
743.000
786.000

Nettversjon/oppdatert: