B-deler i Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord-Trøndelag HF og Legeforeningen

Periode:01.01. – 31.12.2018
13. august 2018

Mimumslønn pr 01.01.18:  
Med.stud. u/lisens   - Som LO gruppe 2, avhengig av lønnsansiennitet
Med.stud. m/lisens  - 457.500
Turnusleger/LIS 1     - 508.500
LIS A                             - 577.000
LIS B                             - 628.000
LIS C                             - 673.000
LIS D                            - 702.400
Legespesialist           - 707.000
Overleger                   - 791.500