B-deler i Helse Midt-Norge RHF

Helse Møre og Romsdal HF og Legeforeningen

Periode: 01.01. – 31.12.2018
13. august 2018

Minimumslønn pr 01.01.18:
Med.stud. u/lisens - Avlønnes etter LO gruppe 1 med påslag av kr 5000/10000/15000/20000 for påbegynt studieår, inntil 4 studieår.
Med.stud. m/lisens - 459.000

Turnusleger/LIS 1  - 509.000
LIS A                         - 586.500
LIS B                          - 633.500
LIS C                         - 679.000
LIS D
Legespesialist        - 708.000
Overleger                - 772.000