Offentlige sykehus

Overenskomsten i Spekter område 10

Arbeidsgiverforeningen Spekter har delt inn overenskomstene de er part i i overenskomstområder. Helseforetakene er i område 10.
20. september 2018