Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Offentlige sykehus

Overenskomsten i Spekter område 13

Arbeidsgiverforeningen Spekter har delt inn overenskomstene de er part i i overenskomstområder. Lovisenberg Diakonale sykehus og Martina Hansens hospital er i område 13.
23. oktober 2019