Offentlige sykehus

Hovedavtale og sentralt forhandlingsløp Spekter

14. august 2018
Fulltittel: Hovedavtalen mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Akademikerne Helse
Tariffområde: Spekter
Avtalemotpart: Spekter
Avtaletype Hovedavtale
Periode: 1.1.2018 – 31.12.2021
Nettversjon/oppdatert: 1.0 / 1.08.2018