Ansatt i staten

Hovedtariffavtalen i staten 2016 – 2018

20. august 2018

Fulltittel:

Hovedtariffavtalen i staten 2016 - 2018

Tariffområde:

Stat

Avtalemotpart:

Staten v/KMD

Avtaletype

Hovedtariffavtale

Periode:

1.mai 2016 – 30. april 2018