Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Arbeidsforhold

Ferie

Hovedregelen etter ferieloven er at alle arbeidstakere har rett og plikt til å avvikle ferie. Hvor mye feriefritid man har krav på, reguleres av ferieloven supplert med eventuell tariffavtale/individuell avtale.

I tariffområdene Spekter, Virke, Stat, KS og Oslo kommune er den femte ferieuken innført ved tariffavtaler.

Dersom du jobber i helprivat virksomhet uten tariffavtale, kan det tenkes at den femte ferieuken er innført som personalordning i virksomheten, eller ved individuell avtale. Dette må du i så fall sjekke selv da Legeforeningen ikke har oversikt over den enkelte virksomhets personalhåndbok eller individuelle avtaler.

Nedenfor følger en gjennomgang av sentrale rettigheter etter ferieloven supplert med tariffavtaler.

Lønn under ferien